Norsk ukerevy nr. 42, 1942

Norsk ukerevy nr. 42, 1942
Passer for alle aldre
Filmrevyer fra det okkuperte Norge laget på oppdrag av NS-myndighetene.

1)50 ÅR SIDEN "FRAM" GIKK AV STABELEN
2)KURS I MEDAUGYMNASTIKK I TURNHALLEN
3)PRODUKSJON AV TRERØR VED YVEN TRERØRFABRIKK
4)REKLAMESKOLEN PÅ OSLO BØRS FYLLER 25 ÅR
5)UTSTILLINGEN "HIRDKUNST" I NASJONALGALLERIET
6)SETRENE STENGER FOR SOMMEREN
7)QUISLING BESØKER DE-NO-FA LILLEBORG I FREDRIKSTAD
8)KANINUTSTILLING I OSLO
9)STATENS HOPPEUTSTILLING PÅ HAMAR
10)SKILØPER- OG HUNDESLEDEKOMPANIET PÅ ØVELSESMARSJ I OSLO
11)NM I ORIENTERING I HALDEN


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.