Norsk ukerevy nr. 40, 1942

Norsk ukerevy nr. 40, 1942
Passer for alle aldre
Filmrevyer fra det okkuperte Norge laget på oppdrag av NS-myndighetene.

1)UTSTILLINGEN "NORGES NYREISING" ÅPNES
2)RIKSHIRDENS IDRETTSLEKER PÅ BISLET
3)FØRERTING I UNIVERSITETETS GAMLE FESTSAL
4)FRONTKJEMPERE, HIRD OG UNGHIRD PARADERER PÅ KARL JOHAN
5)HIRDMESTERSKAP I VERNEIDRETT
6)QUISLING TALER I COLOSSEUM
7)KULTURMØTE I UNIVERSITETETS AULA
8)NSUF PÅ UNIVERSITETSPLASSEN
9)NS-MØTER I COLOSSEUM
10)MINNEHØYTIDELIGHET FOR FALNE FRONTKJEMPERE I FROGNERPARKEN
11)NS-PARADE I FROGNERPARKEN
12)NORGESMESTERSKAPET I FOTBALL PÅ BISLET
13)DET 8. RIKSMØTET AVSLUTTES PÅ BISLET


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.