Norsk ukerevy nr. 39, 1942

Norsk ukerevy nr. 39, 1942
Passer for alle aldre
Filmrevyer fra det okkuperte Norge laget på oppdrag av NS-myndighetene.

1)BÆRPLUKKERE PÅ TUR
2)UTSTILLINGEN "SOVJETPARADISET" ÅPNES PÅ TULLINLØKKA I OSLO
3)FRA HAMSUNS FØDESTED I LOM OG OPP MOT FANARÅKEN
4)BLÅREVVALPENES STELL
5)MINISTER LUNDE BESØKER VALLE I SETESDAL
6)INNHØSTINGEN GÅR FOR FULL FART OVER HELE LANDET
7)TELEMARK BONDEKVINNELAGS 10-ÅRSJUBILEUM
8)HØSTENS HATTER OG KÅPER
9)STORE OG SMÅ MATAUKERE PÅ AKERSHUS BRYGGE
10)OSLO TURNS HØSTLEKER 1942 PÅ BISLET


Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.