Fyrvokteren : Færder 1989

Fyrvokteren : Færder 1989
Anbefalt aldersgrense 6 år
Om fyrvesenet i Norge, Færder fyr og livet som fyrvokter i Ytre Oslofjord på slutten av 1980-tallet, en tid da mange fyr er blitt fullautomatisert og avfolka.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.