Tobakkspinning

Tobakkspinning
Passer for alle aldre
Film om utviklingen av tobakksfabrikasjon på 1700-tallet i Norge. Den første norske tobakksfabrikken fikk vi i Fredrikstad i 1683, og snart dukket det opp fabrikker i de fleste av våre kystbyer. I Kristiansand blomstret tobakksindustrien på midten av 1700-tallet. Takket være enkel og billig apparatur utviklet spinningen og snusmalingen seg til den rene hjemmeindustri. Spinnerokken er mekanisert, men ellers merkelig uforandret.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.