Bøkkeren

Bøkkeren
Anbefalt aldersgrense 6 år
Framstelling av sildetønner er eit gammalt handverk med rike tradisjonar. I dag er bøkkeryrket blitt industri, men i denne filmen, som er teken opp i Haugesund hos bøkkeren Ole Vaka, får vi sjå korleis dei laga tønner på gammalt vis.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.