Springleik frå Gudbrandsdalen

Springleik frå Gudbrandsdalen
Passer for alle aldre
Springdans frå Gudbrandsdalen. Springleiken har truleg vore brukt over større delar av Gudbrandsdalen, men i dag er det helst i dei nordre bygdene han lever i ubroten tradisjon. Kvar bygd har sin eigen variasjon med skildnader når det gjeld turar, vendingar og rytme. Filmen er laga i samarbeid med Noregs Ungdomslag og syner korleis springdansen vert dansa i Vågå, Lom og Sjåk.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.