Telemarksbinding

Telemarksbinding
Passer for alle aldre
Film om binding av blonder i Vest-Telemark.
I Vest-Telemark har blonder i den såkalla telemarksbinding vore mykje nytta. Ei av dei som kunne denne teknikken, er Hege Tveiten på Dalen. Denne bindinga har vore i bruk fleire stader i landet.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
Filmen er fritatt for kravet om registrering i Medietilsynet.

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.