Søk
Treff 1-10 av 10.
Sortèr

Tørrfesk : fra lofotskrei til stoccafisso
Passer for alle aldre
Tørrfiskproduksjonen i Nord-Norge er en næring som har tradisjoner tilbake til vikingtiden. Denne filmen forteller om hvordan denne gamle handelsvaren tilvirkes i Lofoten...
Einer, en mangfoldig busk
Anbefalt aldersgrense 6 år
Program om bruken av einer som materiale og som krydder til matlaging. Visste du at eineren kan bli 17 meter lang og mer enn l000 år gammel? Gjennom tidene er eineren blitt...
Tinntrådarbeid
Passer for alle aldre
Episode 13 i serien Samiske forhold. Kunsten å brodere med tinntråd er et gammelt samisk håndverk som holdt seg lengst blant Sørsamene i Sverige og Norge. Hos dem fikk kunsten...
Kjørepulk
Anbefalt aldersgrense 9 år
I de fleste nord-samiske områder anvendes en egenartet sledetype, pulken, for kjøring og transport med rein som trekkdyr. Pulken er som regel åpen med ryggstø, men lages også...
Komse
Anbefalt aldersgrense 6 år
Vi følger framstillingen av en samisk komse.
Stavbygging og brakekledning
Passer for alle aldre
Stavbygging og brakekledning viser ein måte å byggje hus på av ståande vyrkje. Eit system med stolpar og bjelkar vert hogge i hop og tilpassa på førehand, reist opp og avstiva...
Bunadsying i Setesdal
Passer for alle aldre
Framstilling av setesdalsbunad, manns- og kvinnebunad. Filmopptaka er gjorde i Bykle i 1971. Gunhild Lyngtveit syner korleis ho broderer og monterer manns- og kvinnebunader....
Tobakkspinning
Passer for alle aldre
Film om utviklingen av tobakksfabrikasjon på 1700-tallet i Norge. Den første norske tobakksfabrikken fikk vi i Fredrikstad i 1683, og snart dukket det opp fabrikker i de fleste...
Spontekkjing og tekkjardugnad
Passer for alle aldre
Spontekking er ein gammal måte å tekkja tak på, til dømes i Trøndelag. Tilverking av spona før ho kjem på taket, er eit omstendeleg arbeid. Når taket skal tekkjast, tek ein...
Bøkkeren
Anbefalt aldersgrense 6 år
Framstelling av sildetønner er eit gammalt handverk med rike tradisjonar. I dag er bøkkeryrket blitt industri, men i denne filmen, som er teken opp i Haugesund hos bøkkeren...