Løperjenten

Løperjenten
Anbefalt aldersgrense 12 år
Bergen 1948. Etterkrigstid, krigsprosesser, gjenreisning, økonomisk og kulturell invasjon fra USA. I denne heksegryta vokser Kamilla og Svein opp. Begge opplever de hjem i oppløsning, vold, barnemishandling, sosial og følelsesmessig utrygghet og fornedring. Sammen utvikler de en kjærlighet og solidaritet som mangler i begge hjem. Uten makt og ressurser slåss de en tapt kamp mot voksnes tilfeldighet, godhet, likegyldighet og dårskap og materielle selvopptatthet.

Filmen fikk kritikerprisen ved Den norske filmfestivalen i Haugesund.

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
119980

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.