Rorbuas metamorfose

Rorbuas metamorfose
Anbefalt aldersgrense 12 år
Rorbuas metamorfose - en levende museumskatalog er en annerledes dokumentarfilm om hvordan den nordnorske fiskerkulturen har endret seg gjennom tidene. Fra rikdom til svart hav, fra stor kunnskap om bruksgjenstander til tomme rorbuer som råtner på rot. Filmen vandrer gjennom ei forlatt rorbu, og gjennom oppdagelsen av glemte redskaper vekkes kunnskapen opp på nytt. Filmen preges av et kreativt foto og en spennende

Ansvarlig distributør:
Norgesfilm AS

Denne filmen kan benyttes til PRIVAT VISNING SAMT VISNING I INSTITUSJONER OG ORGANISASJONER, herunder visning i undervisning og i bibliotek. Det er forbudt å vise filmen i all annen offentlig sammenheng. Enhver form for kopiering av filmen er forbudt. Ulovlig kopiering av film eller musikk og all uautorisert bruk av filmen er straffbart og vil føre til krav om erstatning.

Medietilsynet
155244

Tono
Musikken er gjengitt i henhold til avtale med TONO/NBC.